General T&C

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE STRANI www.Back2BackTips.com

 

Ti splošni pogoji opredeljujejo pravice in dolžnosti upravljalcev spletne strani back2backtips.com (v nadaljevanju Ponudnik) in njenih naročnikov (v nadaljevanju Naročnik).

Spletna stran Ponudnika, back2backtips.com je namenjena osebam, ki želijo dobiti vpogled v odigrane tekme stavnih strokovnjakov, ki predstavljajo Ponudnika. Ob tem je namen Ponudnika, da Naročniku omogoči predhodni vpogled v izbiro najbolj donosnih odločitev na športnih dogodkih (v nadaljevanju Pick), pri čemer se najbolj donosna izbira v primeru predmetne spletne strani razume kot izbira, ki je na spletnih stavnicah najbolj možna za uspeh, ob čemer Ponudnik diskrecijsko presoja donos in možnosti za uspeh.

Ponudnik to izbiro objavlja kot svojo lastno in nikoli Naročnikom ne veleva, da tudi sami izvedejo enako izbiro pri športnih stavah. Prav tako Ponudnik odškodninsko, niti kakorkoli drugače, ne odgovarja za morebitne izgube Naročnikov  ter morebitnega uspeha ne garantira.

Za vpogled v Ponudnikovo izbiro se mora Naročnik prijaviti ter plačati mesečno dajatev (v nadaljevanju Naročnina), ki se lahko plača bodisi prek plačilnih sredstev aplikacij Stripe, Paypal, ali pa prek bančnega nakazila oziroma nakazila z PaySafeCard. Znesek Naročnine je predmet vsakokratnega prilagajanja in je razviden iz cenika oziroma objav na spletni strani.

Ponudnik bo svoje Picke objavil s specifikacijo iz katere bo razvidno katero spletno stavnico je uporabil, kakšna je bila kvota v času izbire in objave ter kakšen bo znesek vplačila. Ponudnik ne zagotavlja vsakodnevnih Pick-ov, kljub temu pa bodoče Naročnike napotuje na izkupičke preteklih koledarskih mesecev iz katerih je razvidno, da njegovi Picki niso sporadični in omogočajo zaslužek, pri čemer pa je sledenje Pick-om v lastni presoji Naročnika.

Znesek vplačila se ne izraža v denarju, temveč se za potrebe te storitve opredeljuje v posebnih metričnih enotah (v nadaljevanju Enota). Enoto določi vsak posameznih sam, izražajo pa se v dometu od 1 (1/10) do 10 (10/10). Več o enotah je bolj podrobno pojasnjeno v blogu na naslovu: https://back2backtips.com/sl/2019/12/16/kaj-je-enota-in-kaj-je-yield/

Za vpogled se Naročniki prijavijo preko elektronskega naslova in gesla, ali pa preko spletne strani Facebook.com, pri čemer popoln dostop, torej dostop do Pick-ov, pred samo izvedbo športnega dogodka, pridobijo z popolnim vplačilom Naročnine. Vse ostale postopke prijave in pravice in dolžnosti s strani varstva osebnih podatkov in skladnosti s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju GDPR) Ponudnik pojasnjuje v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je objavljena na: Politika zasebnosti

Po vplačani polni Naročnini bo Ponudnik Naročnika povabil v klepetalnico znotraj aplikacije Telegram, ki se jih lahko pridobi na Google Play Store, App Store, ali preko spletne strani https://telegram.org/ . Ob tem se Ponudnik odvezuje kakršnekoli odgovornosti za zagotavljanje nemotenega delovanja, saj je slednje povsem odvisne od dotične aplikacije. Vsi osebni podatki, ki jih Naročnik posreduje lastnikom oziroma upravljalcem spletnih trgovin App Store in Google Play Store oziroma same aplikacije so v njihovi sferi delovanja in se glede njih Naročnik lahko pozanima znotraj posameznih spletnih trgovin, oziroma spletnih strani njihovih upravljalcev.

Ne glede na vse navedeno so informacije o Pickih, ki jih Naročnik pridobi na podlagi naročenih storitev in vplačila mesečne Naročnine, izključno za Naročnika, ki je opravil plačilo. Vse te informacije so avtorsko zaščitene kot intelektualne stvaritve s strani Ponudnika. Na podlagi navedenega je kakršnokoli posredovanje takih informacij tretjim osebam lahko predmet kazenskega pregona v smislu kršitev… na podlagi kršitev pravic intelektualne lastnine.

V kolikor Ponudnik kadar koli zazna morebitno kršitev Splošnih pogojev s strani Naročnika, ali pa zgolj posumi v kršitev pravic avtorskega prava iz prejšnjega odstavka, lahko Naročniku odvzame dostop do prej navedene klepetalnice, kjer posreduje svoje Picke, brez da bi bil dolžan kakorkoli povrniti Naročnino. Odvzem dostopa Naročniku je v polni diskreciji Ponudnika in slednji zanj ne odgovarja.

Ti splošni pogoji se uporabljajo vse od 3. 1. 2020 dalje pa do morebitne spremembe.

V kolikor pri delovanju vseh zgoraj navedenih postopkov nastanejo kakršni koli spori se Ponudnik zavezuje spore reševati na miren način, sicer pa je stvarno pristojno stvarno pristojno slovensko sodišče.